מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0621.1187  מבוא להיסטוריה של מגדר ונשים במערב 1700-2005
פרופ' בילי מלמןשיעור
מגדר והיסטוריה של נשים הם, זה ארבעה עשורים, תחומים מרכזיים ומובילים בלימודי ההיסטוריה. תחומים אלה מתמקדים לא רק באיסוף אינפורמציה על התנסויות של נשים ומעמדן בעבר, אלא גם, ואולי בעיקר בחקר עיצוב והתגבשות זהויות נשיות וגבריות וההבדלים בין נשים וגברים, באופן שבו השפיעו זהויות והבדלים אלה על חייהם, מצבם ומעמדם היחסיים של גברים ונשים בעבר ההיסטורי.

ההנחה ביסוד השיעור היא כי ההיסטוריה של המגדר מספקת לנו כלים ואפשרויות להבין, לספר ולפרש מחדש את תולדות השינויים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים. השיעור מציג בפניכם פנורמה של ההיסטוריה של מערב אירופה בעידן המודרני משנת 1700 ועד להווה. הוא מאפשר תצפית, מנקודת מבט מיגדרית, בצמתים מרכזיים בהתהוות המודרניות עצמה ואף מגדירה מחדש. בין התופעות והתהליכים
שנבחן מחדש: כוח ויחסי שליט ונשלט בחצרות המלכים שעל סף העידן הפוליטי המודרני ובמלוכות הגדולות; דת וחילון בעידן "המהפכה הדתית" האוונגליסטית במאה ה-18; עלית תרבות הצרכנות ומהפכת הצרכנים במאה זו; המהפכה התעשייתית וחלוקת עבודה בין נשים וגברים באותו עידן; ה"גבר החדש" וה"אישה החדשה" בעידן ההשכלה;מיגדר והמהפכות הפוליטיות המודרניות (הצרפתית והאמריקנית); התהוות הבורגנות המודרנית, מיגדר בעיר הגדולה; ההגדרה מחדש של מין ומיניות והטיפול בהומוסקסואליות בסוף המאה ה-19; לאומיות, ילודה ומיגדר; מלחמות טוטליות והגדרת נשיות וגבריות; מגדר ומשטרים טוטליטריים;המהפכות הפמיניסטיות; תרבות מחאה וסטודנטים; חברת-השפע, מדינת הסעד ומיגדר ולבסוף - מיגדר בעידן הגלובליזציה.


מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 28/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 26/05/2006 בשעה 9:00