מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2010  מבוא לפילוסופיה סינית
ד"ר גליה פת-שמירשיעור

בשיעור יינתן מבוא שיטתי לתפישות המרכזיות בסין: דאואיזם, קונפוציוניזם ובודהיזם. נבחן באיזו מידה ניתן לראות בכל אחת מהתפישות "דת" ובאיזו מידה פילוסופיה. במרכז הקורס השנה תועמד שאלת טבע האדם ומימושו בכל אחת מהתפישות המוצגות. בהקשר זה יועלו שאלות אודות הנתון איתו אנו נולדים, המימוש העצמי, הבסיס הפילוסופי למוסר, השאיפה הדתית, מעמד האדם בחברה והאפשרות לזכות בחירות. כל שאלה תטופל מהפרספקטיבות השונות של שלוש התפישות בסין. נבחן גם את ההשפעה ההדדית בין התפישות ואת תוצרי ההשפעה הזו.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 09/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 15/03/2006 בשעה 18:00