מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0691.2883  המהפכה העירונית השנייה בישראל
פרופ' יובל פורטוגלישו"ת

1) בשלהי האלף השני
תמונות ראי
גיאוגרפיה פואטית
עניין אישי

2) מהפכות עירוניות
המהפכה העירונית הראשונה
מהפכות עירוניות
עיור שבטי ישראל - מנוודות למלוכה

3) יחסים מוכלים
המוכל המפורש והמחולל
ארגון עצמי
דיפוזיה מרחבית וארגון עצמי
הלאומיות המודרנית, ציונות פלסטיניות

4. דיאלקטיקה מרחבית 1917
הלאומיות הפלסטינית כיצירה ציונית
הציונות כיצירה פלסטינית

5. חברה, מרחב התיישבות ועיור עד 1948
המערכת היישובית הציונית
המערכת היישובית הפלסטינית
המערכת היישובית הדואלית

6) חברה, מרחב, התיישבות ועיור 1948-1967
המערכת היישובית הותיקה
המערכת היישובית השל העלייה החדשה
המערכת היישובית הערבית
המערכת היישובית הדואלית והשלישונית
7) חברה ומרחב 1967-1987
ושוב דיאלקטיקה מרחבית
תהליך העבודה
תהליך ההתיישבות
חברה ומרחב

8) חברה ומרחב לאחר 1987
האינתיפדה כתהליך בארגון עצמי
היפרדות-התנערות מרחבית

9) עבודה זרה
צבא המילואים התעשייתי
עובדים נוודים
הפלסטינים כצבא מילואים תעשייתי
עובדים זרים

10) המהפכה העירונית של ישראל
פוסטמודרניזם פוסט-ציונות
הוועדה לשמירת קרקע חקלאית
משבר החקלאות, המושבים והקיבוצים
מטריטוריה לאומית ועריה אל העיר המרכזית והטריטוריה לאומית שלה.מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 19/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 09/04/2006 בשעה 9:00