מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0621.1951  מבוא לתולדות העת החדשה המוקדמת
פרופ' בנימין ארבלשיעור


התקופה תיבחן מנקודת מבט של היסטוריה חברתית. סוגיות עיקריות: החברה הכפרית במערב; התפתחות החברה העירונית; אליטות וקבוצות אצולה; צמיחתה של המדינה המודרנית; רנסאנס והומניזם; דת וכנסיה ותקופת הרנסאנס והרפורמציה; התגליות והעידן הקולוניאלי; התפתחותה של כלכלה עולמית; "המהפכה המדעית"; תרבות ההשכלה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 13/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/03/2006 בשעה 9:00