מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0671.1238  טקסטים עתיקים וממצא ארכיאולוגי
ד"ר יורם כהןשעור
שעור מבוא המציג את יחסי הגומלין בין תוכנן של כתובות עתיקות לבין הממצאים הארכיאולוגיים. יוצגו עקרונות היסוד לפענוח ופרשנות טקסטים מסוגים שונים (היסטוריים, ספרותיים, דתיים, וכו') ומתרבויות שונות במזרח הקדום, תוך בחינת תרומתם להבנת הממצאים הארכיאולוגיים ולשחזור העבר.
מועדי הבחינות:
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 05/04/2006 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 30/06/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 13/08/2006 בשעה 9:00