מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0690.2201  אמונות ודעות בספרות המזמורית
פרופ' גרשון בריןשיעור
הקורס יעמוד על המרכיבים העיקריים של האמונות והדעות בספרות המזמורית‮.‬

הענינים שידונו בקורס הם‮:‬‮ ‬
‮ ‬
נושא הגמול במזמורים‮ ‬
קווים בהשקפתם הדתית של משוררי תהילים‮ ‬
אלמנטים מיתיים ודומיהם בספרות המזמורית
תפיסת ההיסטוריה במזמורים
מוטיב המוות והשאול במזמורים‮ ‬
היחס לארץ ישראל במזמורים
היחס לעם ישראל במזמורים
היחס לאלהי ישראל במזמורים

אמונות ודעות בספרות המזמורית תוך שימת לב לסוגיה השונים‮ — ‬מזמורי בקשה‮, ‬הודיה‮, ‬ ‮ ‬המנון‮, ‬חכמה‮, ‬ועוד כיוצא באלה
רעיון צידוק האל במזמורים
מיהות האויבים במזמורים
קוים רעיוניים בנושא מלכות האל

מונחים בספרות המזמורית בהשלכה לשאלות רעיוניות‮ —‬
עני/ענו‮; ‬חסיד‮; ‬צדיק‮; ‬רשע‮; ‬לב‮; ‬נפש‮;‮ ‬בשר‮; ‬רוח‮; ‬נשמה‮; ‬חסד‮, ‬פועלי און‮; ‬פלא‮; ‬נפלאות
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 06/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 08/03/2006 בשעה 18:00