מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0627.1010  מבוא לבלשנות
ד"ר טל סילונימבוא שנה א'
הקורס מציג את אפיקי המחקר בתחום הבלשנות המודרנית. בתחילת הקורס נגדיר את הנחות היסוד של הבלשנות המודרנית ואת מטרותיה. במהלך הקורס נכיר את תחומי המחקר השונים שהיא כוללת: תחביר העוסק במבנה המשפט, סמנטיקה - במשמעות היחידות שמרכיבות את המשפט ומשמעות המשפט כולו, פרגמטיקה - במשמעות ביחס להקשר, מורפולוגיה - במבנה המלה, פונולוגיה - במבנה מערכת צלילי השפה, בלשנות היסטורית - בהתפתחות השפה, ורכישת שפה - באופן שבו ילדים רוכשים את שפת אמם.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 13/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 15/03/2006 בשעה 18:00