מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0621.1910  מבוא לתולדות יוון העתיקה
ד"ר סילבי הוניגמןשיעור

סקירה של תולדות יוון מן השורשים של הדמוקרטיה האתונאית ועד לתקופה ההלנסטית (מאה שישית – מאה שניה לפנה''ס). משטר, מבנה חברתי, דת ופולחן, הגות פוליטית, היסטוריוגרפיה, תוך כדי הדגשה של התמורות החברתיות והתרבותיות שחלו בעולם היווני לאורך התקופה הנידונה.

מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 23/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/05/2006 בשעה 18:00