מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0608.1134  הגוף הנשי: בין מופעי ראוה למפגני מחאה
רוני הלפרןשעור
במסגרת המסורות הדומיננטיות של התרבות הפטריארכלית נומקה נחיתותה החברתית של האשה במונחי גופה.
הגוף הנשי הוא אם כן המצע המטריאלי שעליו נחקק ובאמצעותו מגולם ההבדל המיגדרי ולכן הוא מהווה אחת מן הסוגיות המרכזיות בתאוריה ובביקורת הפמיניסטית.
במסגרת הקורס נקרא בטקסטים מן התאוריה והביקורת הפמיניסטית הבוחנים את הגוף הנשי כאתר של פרקטיקות חברתיות, כטקסט תרבותי וכקונסטרוקט חברתי. הטקסטים הללו יבחנו את הגוף כמדיום תרבותי, אשר צורותיו ומשמעויותיו המשתנות משקפות את הקונפליקטים והשינויים ההיסטוריים, ואשר על גביו הפוליטיקה של הג'נדר מתגלה בבהירות רבה. בעזרתם של טקסטים אלו נתבונן במופעי הגוף הנשי במבחר של טקסטים מן הספרות הקולנוע והאמנות.
הגוף הנשי יבחן כביטוי של פרקטיקת השליטה החברתית, בתהליך יצורה את ה'נשיות',
אך גם כשדה קרב לאידאולוגיות יריבות, ולמיצגים של מרדנות וסרבנות.

דרישות הקורס: קריאה פעילה משיעור לשיעור, הגשת עבודה בתום הקורס.
הערות: סמ' ב', 2 ש"ס
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה - להגיש עד 3.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף