מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0631.1130  מושגי יסוד באסלאם
פרופ' אורי רובין
השיעור יסקור את מצוות היסוד באסלאם תוך בחינת הקשריהן בקוראן ובמסורת האסלאמית הקדומה, כל זאת במטרה להכיר את עיקרי התפיסה העצמית של האסלאם. הביבליוגרפיה הנלווית תאיר את עיקרי המגמות במחקר בן ימינו העוסק במקורותיו של האסלאם.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 19/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/05/2006 בשעה 18:00