מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0621.1931  מבוא לתולדות ימי הביניים-היווצרותה של ציביליזציה חדשה
פרופ' צבי רזישיעור
בשיעור נשרטט את פניה של החברה שהצמיחה את הציביליזציה של ימי-הביניים וננתח את מרכיביה השונים: האיכרים, העירונים, האצילים ואנשי הכנסיה. הדיון יתמקד ביחסי הגומלין בין חברה, כלכלה, פוליטיקה ודת. השיעור יתבסס על נתונים רבים שיוצגו בחוברת מיוחדת.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 03/03/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 09/06/2006 בשעה 9:00