מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0672.1527  נושאים במיתולוגיה יוונית : פרומתאוס וראשית הציוויליזציה
פרופ' מרגלית פינקלברגשיעור

השיעור יתמקד באחד מדמויות היסוד של המיתולוגיה היוונית‮. ‬דרך עיון בתרגום עברי ליצירות ספרותיות כגון‮ ”‬התאוגוניה‮„ ‬ו”מעשים וימים‮„ ‬של הסיודוס‮, ”‬פרומתאוס הכבול‮„ ‬של אייסכילוס ו”פרוטאגורס‮„ ‬של אפלטון‮, ‬ואחרות‮, ‬ננסה לעמוד על חשיבותו של המיתוס על פרומתאוס בתרבות העתיקה והמודרנית‮.‬
הערות: פתוח גם לתלמידים מחוגים אחרים ומפקולטות אחרות
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 18/07/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 08/08/2006 בשעה 9:00