מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0690.1602  מבוא להגות היהודית בעת החדשה (חלק א') - מהי יהדות ומיהם היהודים
ד"ר רון מרגוליןשיעור
שתי השאלות המרכזיות המאפיינות את ההגות היהודית המודרנית שראשיתה בהגותם של ברוך שפינוזה ומשה מנדלסון הן מי הם היהודים ומהי היהדות. בעולם המודרני ששעריו החלו להיפתח גם בפני בני העם היהודי, נעשתה השאלה מהו טיבה של השייכות לעם היהודי שאלת מפתח שהתשובות השונות עליה עיצבו את מורכבותו של העולם היהודי בעת החדשה. יש שהשיבו שהיהודים הם בנים לדת משותפת, אחרים תפסו עצמם כמיעוט לאומי המפוזר בין מדינות העולם ויש שראו בעצמם בניה של קבוצה היסטורית שמוטל עליהם להגדיר עצמם מחדש מבחינה לאומית ותרבותית לאור המציאות העולמית החדשה אליה נקלעו. בהמשך לעיון בתשובותיהן הראשוניות של שפינוזה ומנדלסון ייבחנו הרעיונות השונים לאור התפתחות החילוניות המודרנית והשינויים במקומה של הדת בעת החדשה ולאור השפעת רעיונות המהפכה הצרפתית מצד אחד
והתפתחות החשיבה ההיסטורית והלאומית הכללית מצד שני. בשיעור יידונו מגוון דרכי החשיבה שהתפתחו במאה התשע עשרה ובמאה העשרים במשנותיהם של נחמן קרוכמל, צבי גרץ, ש.ר. הירש, משה הס והוגי הציונות וכן הרמן כהן, מרדכי קפלן, עמנואל לוינס ואחרים.
ביבליוגרפיה:
י. גוטמן –הפילוסופיה של היהדות; נ. רוטנשטרייך – המחשבה היהודית בעת החדשה;
י. ברלין – נגד הזרם; א. שבייד – לקראת תרבות יהודית מודרנית; הנ"ל - היהדות והתרבות החילונית; הנ"ל – תולדות פילוסופיית הדת היהודית, א-ג.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 21/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 31/03/2006 בשעה 9:00