מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0671.1076  מבוא לתולדות האימפריה הבבלית
פרופ' רן צדוקשיעור
האמפריה הבבלית החדשה התקיימה בין 626 ל-539 לפסה"נ. היא התגבשה בעיקר הודות לנפילת האמפריה האשורית ע"י קואליציה בבלית-מדית ב-612 לפסה"נ והגיעה לשיא התפשטותה עם כיבוש הלבנט וקיליקיה במחצית הראשונה למאה השישית לפסה"נ. במנהל ובעניינים רבים אחרים היא ממשיכה ומנציחה מבנים שנותרו קיימים מאז האמפריה האשורית שקדמה לה, אך ישנם גם כמה הבדלים בולטים ומשמעותיים בין שתי האמפריות. בדומה לאמפריה האשורית, ירידתה ונפילתה של האמפריה הבבלית החדשה היתה מהירה מאוד וללא שלבים ניתנים להבחנה. היא נכבשה ע"י כורש, שהפך את בבל לאחת מבירות האמפריה האכימנית. הקורס יתחיל בהערכה כללית על מקומה של האמפריה הבבלית בתוך הרצף הכרונולוגי של תקופת האמפריות הגדולות (רצף שאת תחילתו ניתן לקבוע ב-744 לפסה"נ) ובסקירת האירועים המכוננים והמכריעים. עיקר הקורס יתמקד במבנה החברה הבבלית ובאספקטים כלכליים ומינהליים שעליהם נשתמר חומר עשיר ומגוון מאוד מערי המקדש הבבליות.