מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0618.1037  מבוא למטאפיסיקה ולתורת ההכרה
ד"ר ירון סנדרוביץשיעור
שאלת הזיקה שבין מושג הידיעה ומושג ההוויה עמדה במרכז עיסוקה של הפילוסופיה בעת החדשה והייתה מקור פורה לחידוש וצמיחה אינטלקטואלים. מטרת השיעור היא להציג בפני התלמיד את תמונת הידע של תחומי דיון אלו בזמננו מתוך רגישות למקורותיה ההיסטוריים. בחלקו הראשון של השיעור נטפל במושג הידיעה ובתנאיו. דגש מיוחד יושם על הדיון במושג ההצדקה ובמגוון הגישות השונות המבקשות להבהירו: מסדתנות קארטזיאנית, מסדתנות נטורליסטית, וקוהרנטיזם. חלקו השני של השיעור יתמקד במבחר בעיות מטאפיזיות: שאלת הגוף והנפש, מושג הזמן ומושג הזהות.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/07/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 15/08/2006 בשעה 9:00