מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0671.1033   מבוא לתרבויות מסופוטמיה
ד"ר יורם כהןשיעור
בשעור זה נבחן את ההיסטוריה והתרבות של מסופוטמיה למן המצאת הכתב ועד לנפילת האימפריות הגדולות של אשור ובבל. השעור ישרטט את המהלכים הפוליטיים המרכזיים של התקופה תוך מתן תשומת לב לממדים חברתיים וכלכליים של החברה המסופוטמית. לצד נצחונות מלכים ועלייתן של אימפריות, נתבונן בחיי יומיום של האנשים הפשוטים שחיו בצל המאורעות. בחטיבה הראשונה נעקוב אחר עלייתן של הערים הראשונות במסופוטמיה, התפתחות התרבות והחברה השומרית, ומפעליהם של סרגון מלך אכד ובניו. החטיבה השנייה תהייה מוקדשת לתקופה הבבלית הקדומה. נעמוד על התבססות השושלות האמוריות בעמק נהר הפרת, ובינהן שושלתו של חמורבי. כמו כן נראה כיצד צלחה העיר אשור במסחר ענף שהתנהל בכל רחבי המזרח הקדום. החטיבה השלישית תעסוק בתקופה הבינלאומית. נראה כיצד הושג מאזן הכוחות בין המעצמות הגדולות, בבל, מצריים, ארץ חת ומיתני, ממלכתם של החורים. בחטיבה הרביעית נעסוק באימפריות ובאימפריאליזם. נראה כיצד עלתה האימפריה האשורית לגדולה והטילה את מרותה ברחבי האזור כולו. נעמוד על דמותו של המלך האשורי, הצבא האשורי והחברה החצרונית. על חורבותיה של האימפריה האשורית נבנתה האימפריה הבבלית. נראה כיצד בנתה שושלת המלכים של נבוכדנצר את אחת האימפריות הגדולות שידע המזרח התיכון, תוך פיתוח התרבות, הספרות, המדע והאדריכלות העירונית.

מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 22/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/05/2006 בשעה 18:00