מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0621.1987  מבוא לתולדות ארצות הברית
פרופ' איל נוהשיעור

הקורס יעסוק במקורותיה של ארה"ב ובעיצוב החברה והמשטר האמריקני הייחודי. נבדוק את הווצרות החברה הקולוניאלית בצפון אמריקה ונתמקד בעיקר על תקופת העיצוב והכינון של ארצות הברית. נברר את מרכיבי הצהרת העצמאות האמריקאית ואת אפיונה ומעמדה של החוקה האמריקנית כמסמך בונה משטר ומעצב זהות. כמו כן נעסוק בארועים מרכזיים בהיסטוריה של ארה"ב משלב הקמתה ועד לפרוק הברית ולפרוץ מלחמת האזרחים במחצית המאה ה19.

ספר בסיס:
אייל נווה, האתוס הליברלי בחברה האמריקנית ת"א: משרד הבטחון – האוניבריסטה המשודרת, 1997

מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 21/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/05/2006 בשעה 18:00