מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.1093  תולדות יהודי בבל מהכיבוש המוסלמי עד לנפילת בגדאד
ד"ר יורם ארדרשיעור
המקורות: גניזת קהיר, מקורות ספרותיים יהודיים כגון נתן הבבלי. היסטוריוגראפיה מוסלמית.
הנושאים לדיון: מבוא-היהודים תחת השלטון הפרסי הסאסני. יחס היהודים לכיבוש המוסלמי-פרשת ראש הגולה בוסתנאי. הכיתות היהודיות בבבל ובפרס בראשית תקופת הגאונים. הנהגת יהודי בבל: גאוני סורא ופומבדיתא וראשי הגולה. הסוחרים היהודים (רצ'אנים). הקרע הקראי. חילופי השלטון והשפעתם על היהודים. השפעת התרבות המוסלמית על היהודים. מפעלו התרבותי של סעדיה גאון. המשיחיות היהודית וסיבותיה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 18/07/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 08/08/2006 בשעה 12:30