מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.1079  זרמים בתנועה הלאומית היהודית בזמן החדש
פרופ' יוסף גורנישיעור
מגמתו של שיעור זה היא לתאר ולנתח את התנועה הלאומית היהודית המודרנית על זרמיה השונים. מסוף המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20, תוך כדי השוואה עם תנועות לאומיות אחרות באותו פרק זמן.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 15/03/2006 בשעה 18:00