מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0621.1985  מבוא לתולדות המאה ה-19 - שורשי העולם המודרני
פרופ' שולמית וולקובשיעור
המאה ה-19 עדיין נחשבת כמרכיב בהסטוריה המודרנית. למרות זאת, במובנים רבים החברה האירופית במהלך אותה מאה רק החלה להפנים את השינויים שגרמו תנודות דמוגראפיות עזות, תהליכי תעוש מהירים, עיור, ודמוקרטיזציה. מאה זו נמצאת בתווך בין העולם המסורתי, על רבדיו השונים, והעולם של ימינו. בסדרת הרצאות זו נסקור הבטים של ההסטוריה האירופית במאה ה-19 שרישומם ניכר בחיינו גם היום: המבנה הלאומי של היבשת האירופית, כפי שהתפתח במאה ה-19, האידיאולוגיות המדריכות את המעשה הפוליטי בעידן זה, השנויים הכלכליים הדרמטיים שגם הסטוריונים שאינם מטריאליסטיים אינם יכולים שלא להכיר במרכזיותם, תהליכי הדמוקרטיזציה, בעיקר מאמצע המאה והלאה, יצירת התשתית למדינת הרווחה ולבסוף השנויים במאזן הכוחות ביבשת, תוך שהיא נפתחת להשפעת אזורים חדשים ומתמודדת עם מאבקים אימפריאליים מסוגים שונים.

מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 22/06/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 27/07/2006 בשעה 12:30