מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0671.1047  מהלבירינת למלחמת טרויה: מבוא לתרבות אגאית בתקופת הברונזה
ד"ר שלמה בונימוביץשיעור
הקורס מציג את תרבויות יוון הקדם-קלאסיות - התרבות המינואית בכרתים והתרבות המיקנית ביוון. זכרן של התרבויות הללו נשתמר במיתולוגיה ובסיפורי האיליאדה והאודיסאה, אך הארכיאולוגיה חשפה את העושר התרבותי הרב שמאחורי האגדות: צמיחת הארמונות המינואיים דמויי הלבירינת בכרתים, החברה המינואית הייחודית וטקסי הדת המורכבים שלה, שליטתו בים של המלך מינוס האגדי, ההתפרצות הגעשית של האי תרה והשפעתה על התרבות המינואית, צמיחת התרבות המיקנית והשתלטותה על הים האגאי, המצודות המיקניות וקברי הפאר של שליטי המצודות, קריסת התרבות המיקנית והירושה התרבותית שהותירו המינואים והמיקנים ליוון הקלאסית.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 01/03/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 09/06/2006 בשעה 9:00