מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.1096  פרקים בתולדות היהודים בעת החדשה המוקדמת ב'
פרופ' אלחנן ריינרשיעור
שלש-מאות השנה שבין ראשית המאה הט"ז לשלהי המאה הי"ח, שהם פחות או יותר גם פרק הזמן שבין גירוש יהודי ספרד לראשיתה של תנועת ההשכלה היהודית בגרמניה, מוגדרים על פי מאפיינים סותרים: חלקם קרובים יותר למה שהדימוי הרווח מזהה עם 'ימי הביניים' וחלקם עם מה שנמנה בדרך כלל עם מאפייני העת החדשה; חלקם מבשרים את ה'מודרני' ואחרים ממשיכים את מה שמזוהה עם ה'מסורתי'. התקופה אכן מתנדנדת בין ישן לחדש, או 'בין מסורת למשבר' ככותרת ספרו של ההיסטוריון הגדול יעקב כ"ץ.
בשיעור נעקוב אחרי המהלכים העיקריים המייצגים את תולדות ישראל באותה תקופה ביחס לסביבתם: עיצוב המרחב היישובי היהודי החדש, השתלבותם של היהודים בכלכלת סביבתם, יחסם של היהודים למדע החדש כמו גם לזרמים תרבותיים ודתיים בתקופה, הזרמים הספרותיים החדשים בתרבות היהודית עצמה: קבלה, הלכה, הגות] דרשה ופרשנות, ראשיתה של ספרות חילונית בשפות מדוברות, ובעיקר ביידיש, כל אלו הם זרמים שהופעתם קשורה בטבורה בהופעתו של הספר הנדפס. נעסוק גם בתנועות דתיות כמו השבתאות והחסידות ובסימניה הראשונים של ההשכלה בחברה היהודית. מאורעות מדיניים מרכזיים כמו מלחמת שלושים השנה בארצות הגרמניות ומרד הקוזקים ('פרעות ת"ח ות"ט') באוקראינה, יסמנו גם הם את מהלכה של התקופה כמו גם את מהלכו של השעור.

מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 26/06/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 30/07/2006 בשעה 9:00