מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0618.1032  מבוא לפילוסופיה חדשה
ד"ר נועה נעמן צאודררשיעור
מטרת הקורס היא להכיר מושגי יסוד ותפיסות מרכזיות בפילוסופיה החדשה (מאות 18-17) באמצעות דיון בהגותם של נציגיה המרכזיים. הקורס יתמקד בדוקטרינות המטאפיסיות ובתורות ההכרה של הוגי העת החדשה.
נושאי הקורס:
1. מבוא: באיזה מובן חדשה היא "הפילוסופיה החדשה". רקע כללי ומושגי יסוד.
2. המהפכה המדעית.
3. רנה דיקרט.
4. ברוך שפינוזה.
5. ג'ון לוק.
6. גוטפריד ווילהלם לייבניץ.
7. ג'ורג' ברקלי.
8. דויד יום.
9. עמנואל קאנט.
10. סיכום – הישגיה וכישלונותיה של הגות העת החדשה.

במהלך הקורס יתבקשו התלמידים לקרוא פרקים נבחרים מכתבי ההוגים הנ"ל וספרות משנית.
רשימה ביבליוגרפית מלאה תינתן בשיעור הראשון.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 13/02/2006 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 22/03/2006 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 25/06/2006 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 01/08/2006 בשעה 12:30