מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0621.1911  מבוא לתולדות רומא העתיקה
פרופ' יונתן פרייסשיעור


רומא המזהירה, רומא הקודרת — רומא נדיבת הלב, רומא האכזרית — רומא הבלתי-מנוצחת, רומא המתפוררת מבפנים: קורס זה יסקור את פניה הרבים של רומא העתיקה והאימפריה שלה, תרבותה, אומנותה, תולדותיה. הדגש ייושם על נושאים נבחרים, לרבות: טיבו של אימפריאליזם, התבוללות והתנגדות תחת שלטון אימפריאלי, חופש פוליטי מול רודנות, "האיש הגדול" ברומא, הישגיה התרבותיים של רומא.

מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 27/06/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 30/07/2006 בשעה 9:00