מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0671.1045   מבוא לתרבות מצריים העתיקה
ד"ר רפאל ונטורהשעור
מבוא כללי לתרבות המצרית הקדומה כפי שזו מצטיירת בימי תפארתה, התקופה הרעמססית.
גילויי התרבות יידונו מהיבטים שונים ברמה של הכרה בסיסית. הארץ, השכנים, המלך, האלים, דת ופולחן, פולחן המתים, קברים פרטיים ומלכותיים, הכתב, צבא וכיבושים, חיי יום-יום, עקרונות האמנות, נקודות ציון בתולדות התקופה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 13/02/2006 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 31/03/2006 בשעה 9:00