מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0671.1072  מבוא למקורות כתובים מהעולם הקלאסי
פרופ' ישראל רולשיעור
מטרת הקורס היא להקנות לתלמיד את היכולת הראשונית לגשת למקור כתוב מהעת העתיקה, אשר הגיע לידינו באחת מהצורות הבאות:
א. בצורת נוסחים מועתקים מימי הביניים שחוברו בידי נזירים נוצרים באירופה או בידי מלומדים מוסלמיים בארצות המזרח.
ב. אוספים של פפירוסים כתובים מקוריים אשר נתגלו באתרים הממוקמים בעיקר באורים בעלי אקלים יבש.
ג. מגוון רחב ועשיר ביותר של כתובות חקוקות, חרותות או מצוירות שנתגלו בכל ארצות אגן הים התיכון.
בהקשר לקבוצה הראשונה יושם הדגש על הנגישות למהדורות הביקורתיות של הטקסטים השונים ועל הניתוח הביקורתי המלווה אותם, ועל התרגומים הנאותים שלהם. הקורס גם יתמקד בתרומת המקורות הכתובים מהסוגים שצוינו לעיל להבנה טובה יותר של הממצא הארכיאולוגי שנתגלה באתרים האורבניים ובמרחבים הרוראליים שברחבי העולם היווני והרומי.

מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 19/02/2006 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 12/05/2006 בשעה 9:00