מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0690.2210  סיפור, היסטוריה ואידיאולוגיה במקרא
פרופ' יאירה אמיתשיעור
הקורס יוקדש לעיון קצר במאפייניו של הסיפור המקראי, בזיקה שבין הסיפורת המקראית לבין כתיבה היסטוריוגרפית, ובשאלה: מה תרומתה של האידיאולוגיה לעיצוב סיפורים במקרא. בכל שיעור ינותח סיפור אחר וכל סיפור ישמש דוגמא לבחינת יחסי ההיסטוריה והאידיאולוגיה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 25/06/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 25/07/2006 בשעה 12:30