מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0690.2303  לשונות וכתבים במרחב השמי
ד"ר ברוך פודולסקישיעור
גבולות המרחב - מצפון אפריקה במערב עד אירן במזרח ומאנטוליה בצפון עד אתיופיה בדרום. הקורס סוקר את הלשונות המדוברות היום ושהיו מדוברות בעבר במרחב זה, נותן מושג בסיסי של קרבה לשונית, סוקר את משפחת הלשונות השמיות-חמיות.
המצאת הכתב בשומר ובמצרים, התפתחות כתב היתדות והתפשטותו במזרח התיכון הקדום. הכתב הפיניקי והתפתחותו. תולדות הכתב הארמי וצאצאיו - הכתב העברי המרובע, הכתבים הסוריים, הכתב הערבי וכן הכתב היווני והרומי.
הקורס נועד לכל המעוניינים ואינו דורש שום הכנה מראש.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 14/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 22/03/2006 בשעה 18:00