מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.2041  יהדות במבחן תיאוריות של תרבות
פרופ' יגאל עילםשיעור
Judaism in the Light of Theories of Culture

הנטייה הגוברת לדבר על "יהדות כתרבות" מחייבת בחינה של הפנומן היהודי ההיסטורי לאור תיאוריות של תרבות. בצד תיאוריות כמו אלה של טילור, טוינבי, גירץ, תוצג תיאוריה סביבתית של התרבות ולאורה תיבחן התופעה היהודית בחמשת הפרקים הגדולים הבאים: היהדות המקראית, יהדות בית שני, יהדות הגולה (יה"ב), יהדות בעידן המודרני, מדינת ישראל. תיבחן שאלת היחס בין תרבות לדת. מה בין המושג "תרבות איסלמית" או "תרבות נוצרית" לבין המושג "איסלם כתרבות" או "נצרות כתרבות"? לבסוף תוצג השאלה המאתגרת: האם על פי מבחן התיאוריה של התרבות יש ממש בהגדרת היהדות כתרבות? ומה הדין לגבי "התרבות הישראלית" – האין היא ראויה יותר מן היהדות לתואר "תרבות"?

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': 4.7.06 - ב 9:00. הגשה עד 6.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': 11.8.06 ב- 9:00. הגשה עד 14/08/06 ב - 13:00