מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0671.1001  הארכיאולוגיה מהי?
פרופ' יובל גורן, ד"ר אורן טלשעור
ארכיאולוגיה מהי?
הקורס עוסק במהותה של הארכיאולוגיה כדיסציפלינה מדעית, בטבעו של המידע
הארכיאולוגי, בשיטות המחקר בשדה, בקשר שבין הארכיאולוגיה ומדעים אחרים, בשיחזור
ארגונן החברתי, כלכלתן ועולמן הקוגניטיבי של חברות קדומות, במגוון הגישות לפירוש הממצא
הארכיאולוגי ובמגמותיה של הארכיאולוגיה בת-זמננו.
הקורס מיועד להקנות ידע בסיסי במדעי הארכיאולוגיה: התפתחותם, המסגרת התיאורטית שבתוכה הם מתפקדים והעקרונות הפרקטיים של הפעילות הארכיאולוגית בשדה ובמעבדה.
תנאי קבלה: קורס חובה לשנה א' בארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הדקום. הקורס פתוח לתלמידים מחוגים אחרים.
ציון מעבר: בחינה.
תכני הקורס:
מהותה של הארכיאולוגיה ומטרותיה
ההיסטוריה של המחשבה המדעית הארכיאולוגית
התיאוריה הארכיאולוגית וטיבו של המחקר הארכיאולוגי
סוגי אתרים ואופן חקירתם
החפירה הארכיאולוגית והסקר
כרונולוגיה
הטיפול בממצא: הארכיאולוגיה כמדע בינתחומי
הארגון החברתי והתרבותי בעולם העתיק
עולמן הקוגניטיבי של החברות הקדומות
החליפין והמסחר בחברות העבר
הארכיאולוגיה הימית
טכניקת ההסבר הארכיאולוגימועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 07/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 15/03/2006 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 22/06/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 04/08/2006 בשעה 9:00