הפקולטה למדעי הרוח - ידיעון תשס"ה

ידיעון תשס"ז / ידיעון תשס"ו / ידיעון תשס"ד / ידיעון תשס"ג

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

הידיעון המתפרסם באתר הפקולטה כפוף לשינויים עד לתחילת שנת הלימודים, ואיננו גרסה אחרונה ומחייבת. יש לוודא, בסמוך למועד הרכבת מערכת הלימודים אם חלו שינויים בשעות הלימוד ובהרכב הקורסים.

לוח המבחנים מעודכן בחלקו. בימים הקרובים עשויים לחול בו שינויים ועדכונים מדי יום. יש לבדוק את המועד המעודכן של הבחינות סמוך לסיום הסמסטר.

לרשותכם רשימת פרטי הקשר של מזכירויות חוגי הפקולטה.

תקנות כלל-אוניברסיטאיותהתקנות הכלליות מפורסמות באתר האוניברסיטה
פרק כללי פרק כללי
לימודים פקולטטיים מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםסילבוסים
החוג לאנגלית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לבלשנות מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג להיסטוריה כללית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג להיסטוריה של עם ישראל מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג ללשון העברית והלשונות השמיות מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג ללימודי מזרח אסיה מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג ללימודים קלאסיים מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג למקרא מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לספרות עברית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לפילוסופיה מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לפילוסופיה יהודית, תלמוד וקבלה מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לצרפתית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לשפה וספרות ערבית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לתורת הספרות הכללית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לתלמוד - תואר שני מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
תכנית הלימודים הכלליים והבין תחומיים מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
היחידה למחקר התרבות מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםסילבוסים
המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםסילבוסים
ביה"ס להיסטוריה מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםסילבוסים
ביה"ס למדעי היהדות מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסים
ביה"ס למדעי התרבות מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםסילבוסים
ביה"ס לפילוסופיה מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
לימודי תעודה בעריכה לשונית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
לימודי תעודה בתרגום ובעריכת תרגום מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםסילבוסים
היחידה להוראת שפות מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסים
ביה"ס לחינוךהידיעון מפורסם באתר ביה"ס

קישורים המסומנים בצלמית    מובילים לקבצים בפורמט PDF. במקרה שהתוכנה הדרושה לקריאת קבצים בפורמט זה איננה מותקנת במחשב שלך, מומלץ להתקין את תוכנת Adobe Reader הזמינה להורדה בכתובת הבאה: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html