בחינות החוג לתלמוד - תואר שני בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
התנאים - ספרותם ועולמםד"ר ורד נועם 24/01/20059:0018/03/20059:00
מעמד האישה והנישואין בהלכה ובאגדהמ"ע פרידמן24/01/20059:0009/03/200518:00
ספרות חז"ל - מקור היסטורי?ד"ר ורד נועם 25/01/200512:3001/06/200518:00
מחלוקות פוליטיות וזרמים דתיים בעיני חז"לד"ר ורד נועם 26/01/20059:0023/03/200518:00
מעל קנאה ומאגיה - הסוטה בין מקרא להלכהד"ר ורד נועם 01/02/20059:0023/03/200518:00
התנאים - ספרותם ועולמםד"ר ורד נועם 03/02/20059:0018/03/20059:00
מבוא לספרות חכמי פרובאנסד"ר דוד זפרני 06/02/20059:0001/04/20059:00

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
אישות, גירושין והמשפחה בהלכה ובאגדהמ"ע פרידמן06/06/20059:0007/08/20059:00
ספרות חז"ל - מקור היסטורי?ד"ר ורד נועם 07/06/20059:0012/07/20059:00
האמוראים - ספרותם ועולמםד"ר ורד נועם 09/06/20059:0017/07/20059:00
מחלוקות פוליטיות וזרמים דתיים בעיני חז"לד"ר ורד נועם 15/06/20059:0017/07/20059:00
מבוא לתפילה ולסידורהד"ר דוד זפרני26/06/20059:0028/07/200512:30
שבויה, אנוסה וגרושה - בין המקרא להלכה הקד"ר ורד נועם 28/06/20059:0002/08/20059:00