בחינות החוג לצרפתית בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
אימון בקריאה ודקדוק רמה א'מר איב והל , גב' סוניה מנדלסון24/01/20059:0015/02/200512:30
אימון בקריאה ודקדוק רמה ב'ד"ר סוזן שטינברג 24/01/20059:0015/02/200512:30
דקדוק שימושיגב' סוניה מנדלסון24/01/20059:0023/02/200518:00
ספרות, תרבות, חברה: הרומן בצרפת המודרניתפרופ' אלישבע רוזן25/01/200512:3023/02/200518:00
התרבות הצרפתית בראי הקולנועד"ר סוזן שטינברג 26/01/200512:3004/05/200518:00
תרגיל בצרפתית לתרבות צרפת מימי הביניים וד"ר מישל קאהן30/01/20059:0009/03/200518:00
תרגיל למבוא לתרבותמר איתן אורקיבי , גב' ענת פלדמן30/01/20059:0009/03/200518:00
תרבות צרפת מימי הביניים ועד המהפכה הצרפתד"ר מישל קאהן03/02/20059:0002/03/200518:00
מבנה השפה א'פרופ' חוה שילדקרוט03/02/200512:3030/03/200518:00
תולדות הלשון הצרפתיתפרופ' חוה שילדקרוט08/02/200512:3030/03/200518:00
אימון בקריאה ודקדוק ג'גב' סוניה מנדלסון10/02/200512:3013/04/200518:00
הבנת טקסטים באמצעות תרגוםד"ר ניצה בן ארי 13/02/200516:0015/04/20059:00
חיי הבוהמה בפריזגב' קולט רחל ליינמן16/02/20059:0018/03/20059:00

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
תרבות צרפת מהמהפכה הצרפתית ועד ימינוד"ר דניס שרביט06/06/20059:0013/07/20059:00
מבוא לסמנטיקה ולקסיקולוגיה צרפתיתפרופ' חוה שילדקרוט06/06/200512:30בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
פרקים בתולדות השירה הצרפתיתד"ר מוניק יוטרן 07/06/200512:3015/07/20059:00
תרגיל בצרפתית לתרבות צרפת מהמהפכה ועד ימד"ר גליה ינושבסקי08/06/20059:0020/07/20059:00
תרגיל לשיעור למבוא לתרבות צרפתמר איתן אורקיבי08/06/20059:0020/07/200512:30
צרפת במאה ה-20:לשון, מוסדות ותרבותד"ר סוזן שטינברג 14/06/20059:0027/07/20059:00
הסיפור הקצר ברנסנס הצרפתיד"ר נדין קופרטי-צור 15/06/20059:0003/08/20059:00
המעשיה הפילוסופית אצל וולטרד"ר מישל קאהן19/06/200512:3007/08/20059:00
מבוא לבלשנותפרופ' חוה שילדקרוט20/06/200512:3022/07/20059:00
מיתוסים של אהבה בצרפת בימי הבינייםפרופ' חוה שילדקרוט20/06/200512:3027/07/200512:30
אימון בקריאה ב' רמה ב'ד"ר סוזן שטינברג 21/06/200512:3022/07/20059:00
אימון בקריאה ודקדוק רמה א'מר איב והל , גב' סוניה מנדלסון21/06/200512:3022/07/20059:00
מגריט והסוריאליזם הבלגיגב' קולט רחל ליינמן23/06/20059:0028/07/20059:00
בחינת מיוןמורי החוג24/06/20059:0004/08/20059:00
מבנה השפה ב'גב' רות בן שמעון24/06/20059:0024/08/20059:00
דקדוק שימושיגב' סוניה מנדלסון27/06/200512:3007/08/20059:00
אימון בקריאה ודקדוק ד'ד"ר סוזן שטינברג 30/06/20059:0003/08/20059:00
בחינת מיוןמורי החוג30/06/20059:0004/08/20059:00