בחינות התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
ביולוגיה ומגדר - עבודהפרופ' ג'ני קיןמועד א': מועד הגשת העבודה ייקבע על-ידי המרצה
מועד ב': אין מועד נוסף
יחסים בין אישיים בקבוצה - עבודהד"ר רנה פייגיןמועד א': מועד הגשת העבודה ייקבע על-ידי המרצה
מועד ב': אין מועד נוסף
נשים רושמות היסטוריה: קולנוע תיעודי נשי בישראל - עבודהגב' יעל מונקמועד א': מועד הגשת העבודה ייקבע על-ידי המרצה
מועד ב': אין מועד נוסף
מבוא לנרטולוגיה: מחשבות על סיפוריםפרופ' חנה נוה08/02/20059:0030/03/200518:00
פמיניזמים , חברה ומשפט בישראלד"ר דפנה הקר16/02/20059:0004/05/200518:00

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
כמו באגדות - דברים שוולט דיסני סיפר לכם - עבודהגב' רוני הלפרןמועד א': מועד הגשת העבודה ייקבע על-ידי המרצה
מועד ב': אין מועד נוסף
אתיקה פמיניסטית - מבחן ביתד"ר מירי רוזמרין09/06/20059:0028/07/20059:00
תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית - עבודהד"ר טל דקלמועד א': מועד הגשת העבודות ייקבע על-ידי המרצה
מועד ב': אין מועד נוסף
בין המינים: מבוא לתיאוריות פמיניסטיות עכשוויותד"ר אורלי לובין 15/06/20059:0003/08/20059:00
מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר מירי רוזמרין19/06/20059:0002/08/20059:00
דרידה קורא שייקספיר - עבודהד"ר מיכל בן נפתלי מועד א': מועד הגשת העבודה ייקבע על-ידי המרצה
מועד ב': אין מועד נוסף
שיטות מחקר פמיניסטיות במדעי החברה - עבודהד"ר דפנה הקרמועד א': מועד הגשת העבודה ייקבע על-ידי המרצה
מועד ב': אין מועד נוסף

* ייתכנו שינויים בלוח הבחינות, נא לעקוב אחר הפרסומים באתר האינטרנט ובלוח המודעות של התכנית.

* מועדי הבחינות של הקורסים בחוגים אחרים מפורסמים באתר האינטרנט ועל לוחות המודעות של חוגי הבית.

* בחינות בית ועבודות – אין ארכה בהגשת בחינות בית ועבודות. את העבודות יש להגיש למזכירות התכנית ולא ישירות למרצה.

* לא יינתן מועד ב' להגשת עבודות.

* עבודות סמינריוניות יש להגיש עד שלושה חודשים מיום סיום הסמינריון. את העבודות יש להגיש למזכירות התכנית, ולא ישירות למרצה.