בחינות החוג לבלשנות בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
תחביר למתחיליםד"ר טל סילוני27/01/200512:3023/02/200518:00
קריאה מודרכתגב גלית ששון02/02/20059:0002/03/200518:00
מבוא לבלשנות - פנורמיד"ר טל סילוני 03/02/200516:0009/03/200518:00
מבוא לבלשנות (שיעור +תרגיל)ד"ר טל סילוני 03/02/200516:0009/03/200518:00
היבטים קוגניטיביים של השלילה - מבחן בית רק כקורס סמסטריאליפרופ רחל גיורא מועד א': ב- 07/02/05 ב- 9:00 יישלח לתלמידים בדוא"ל
מועד ב': אין מועד נוסף
פונטיקהד"ר אביבית בן דוד)תמיר( 09/02/200516:0001/05/20059:00
מבוא לחקר השיחפרופ רחל גיורא 16/02/20059:0023/03/200518:00

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
פונולוגיה מתחיליםד"ר אותי בת-אל פוקס09/06/20059:0011/07/20059:00
קריאה מודרכתגב גלית וידמן-ששון14/06/200512:3014/07/20059:00
מבוא לסמנטיקהד"ר נירית קדמון16/06/20059:0019/07/20059:00
היבטים קוגניטיביים של השלילה - מבחן ביתפרופ רחל גיורא מועד א': ב- 21/06/05 ב- 9:00 יישלח לתלמידים בדוא"ל
מועד ב': אין מועד נוסף
יסודות הבלשנות התיאורטיתפרופ טניה רינהרט23/06/200512:3028/07/20059:00
מבוא לרכישת שפהגב אירנה בוטויניק רתם 27/06/200512:3001/08/200512:30
על הפסיכולינגויסטיקה של ההומור - מבחן ביתפרופ רחל גיורא מועד א': ב- 29/06/05 ב- 9:00 יישלח לתלמידים בדוא"ל
מועד ב': אין מועד נוסף
תחביר מתקדמים + מועד מיוחדד"ר טל סילוני05/07/200512:3007/08/20059:00