קורסי החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

חובה שנה א' - 120

פרוסמינרים נושאיים - 120

חובה ב',ג', א"י - 121

סמינרים א"י - 122

חובה ב',ג',תרבויות - 121

סמינרים תרבויות-122

שפות עתיקות - 130

שעורי בחירה - 124

שעורי מ.א. - 620

חובה שנה א' - 120
0671.1001.01הארכיאולוגיה מהי?
ד"ר יסעור-לנדאו אסףסמ' א'שיעורא'18-16גילמן282
0671.1001.02הארכיאולוגיה מהי?
ד"ר בונימוביץ שלמהסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן223
0671.1010.01האדם הקדמון במזרח התיכון- מבוא לפרהיסטוריה
ד"ר ברקאי רןסמ' א'שיעורב'14-12גילמן220
ד'14-12גילמן220
0671.1035.01הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים
ד"ר בונימוביץ שלמהסמ' א'שיעורא'12-10גילמן281
ג'12-10גילמן281
0671.1035.02הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים
פרופ' פינקלשטיין ישראלסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן281
ד'14-12גילמן221
0671.1043.01מבוא לתולדות המזרח התיכון הקדום: היסטוריה ותולדות הכתב
ד"ר כהן יורםסמ' א'שיעורג'16-14גילמן282
0671.1237.01מבוא לתולדות המזרח הקדום: דת ומיתולוגיה
ד"ר כהן יורםסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן282
0671.1238.01טקסטים עתיקים וממצא ארכיאולוגי
פרופ' זינגר איתמרסמ' ב'שיעורד'18-16גילמן220
0671.1216.01חפירה לימודית
ד"ר בונימוביץ שלמהסמ' ב'תרגיל
פרוסמינרים נושאיים - 120
0671.2036.01תעלומת האדם הנאנדרטאלי
ד"ר ברקאי רןסמ' ב'פרו"סב'10-8גילמן204
0671.2034.01מנהגי קבורה במצריים העתיקה
ד"ר סוויני דבורהסמ' ב'פרו"סב'10-8גילמן323
0671.2058.01הפלישתים וגויי הים
ד"ר יסעור-לנדאו אסףסמ' ב'פרו"סב'10-8גילמןא317
חובה ב',ג', א"י - 121
0671.2297.01כתובות עבריות מתק' המקרא(אפיגרפיה)
פרופ' זאס בנימיןסמ' ב'שיעורב'10-8גילמן220
0671.1224.01גיאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראל
פרופ' פינקלשטיין ישראלסמ' א'שיעורב'12-10גילמן220
0671.1218.01קרמיקה קדומה (טיפולוגיה של כלי-חרס א') קבוצה 1
ד"ר גרינברג רפאלסמ' א'תרגילא'12-10גילמן204
0671.1218.02קרמיקה קדומה (טיפולוגיה של כלי-חרס א') קבוצה 2
פרופ' גורן יובלסמ' א'תרגילג'12-10גילמן204
0671.2220.01טיפולוגיה של כלי חרס ב-
פרופ' הרצוג זאבסמ' ב'תרגילג'10-8גילמן204
0671.2220.02טיפולוגיה של כלי חרס ב-
פרופ' הרצוג זאבסמ' ב'תרגילג'12-10גילמן204
0671.1011.01כלי צור - טיפוסי כלים ושיטת ייצור
ד"ר ברקאי רן,
מר לנדנברג ליאור
סמ' א'תרגילד'16-14גילמן204
0671.3203.01ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולגי
ד"ר בונימוביץ שלמהסמ' א'שיעורא'16-14גילמן220
0671.2101.01מבוא לאומנות ארץ-ישראל והמזרח הקדום
ד"ר ציפר עיריתסמ' א'שיעורא'18-16גילמן220
0671.2000.01היסטוריה של המחשבה הארכיאולוגית
פרופ' גופר אביסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן220
0672.1125.01מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופה ההלניסטית,הרומית והביזאנטית
פרופ' משה פישרסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן281
סמינרים א"י - 122
0671.2083.01בקעת באר-שבע בתקופת הברזל
פרופ' הרצוג זאבסמ' א'סמינרג'18-16גילמן204
ד'18-16גילמן204
0671.2708.01הארכיאולוגיה של סוריה בתק' הברזל
פרופ' זאס בנימיןסמ' ב'סמינרב'12-10גילמןא317
ד'12-10גילמןא317
0671.2709.01הכל התחיל בתק' הפליאוליתית
ד"ר ברקאי רןסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן323
ד'12-10גילמן304
0671.2084.01לחיות בגדול:חיים בארמונות בתק' הברונזה התיכונה בכרתים, סוריה
ד"ר יסעור-לנדאו אסףסמ' ב'סמינרא'14-12גילמן323
ג'14-12גילמן323
חובה ב',ג',תרבויות - 121
0671.1045.01מבוא לתרבות מצריים העתיקה
ד"ר ונטורה רפאלסמ' א'שיעורא'10-8גילמן223
0671.1047.01מהלבירינט למלחמת טרויה: מבוא לתרבות אגאית בתקופת הברונזה
ד"ר יסעור-לנדאו אסףסמ' א'שיעורא'16-14גילמן282
0671.2101.01מבוא לאומנות ארץ-ישראל והמזרח הקדום
ד"ר ציפר עיריתסמ' א'שיעורא'18-16גילמן220
0671.1033.01מבוא להיסטוריה ותרבות מסופוטמיה
ד"ר כהן יורםסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן281
0671.1015.01פרהיסטוריה של המזה"ק:אנטוליה, צפון סוריה ומסופוטמיה
פרופ' יקר ז'אקסמ' א'שיעורב'10-8גילמן220
0671.1016.01פרוטוהיסטוריה של המזה"ק:אנטוליה,צפון סוריה ומסופוטמיה
פרופ' יקר ז'אקסמ' א'שיעורד'10-8גילמן220
סמינרים תרבויות-122
0671.2086.01ריטואלים ומאגיה במזרח הקדום
פרופ' זינגר איתמרסמ' א'סמינרד'14-12גילמן204
סמ' ב'ד'14-12גילמן204
0671.2087.01שיטות מחקר בהיסטוריה של מצריים העתיקה
ד"ר ונטורה רפאלסמ' ב'סמינרא'10-8גילמן204
ג'10-8גילמן262
0671.2085.01תולדות הסחר המאורגן באנטוליהות אנטוליה
פרופ' יקר ז'אקסמ' א'סמינרב'12-10גילמן323
ד'12-10גילמןא317
שפות עתיקות - 130
0671.1550.01מצרית למתחילים א'
ד"ר סוויני דבורהסמ' א'שו"תב'12-10גילמןא317
ד'12-10גילמן450
0671.1551.01מצרית למתחילים ב'
ד"ר סוויני דבורהסמ' ב'שו"תב'12-10גילמן307
ד'12-10גילמן455
0671.2390.01חיתית למתחילים א'
פרופ' זינגר איתמר,
מר סתוי בועז
סמ' א'שו"תב'12-10גילמן204
ד'12-10גילמן204
0671.2392.01חיתית למתחילים ב'
פרופ' זינגר איתמר,
מר סתוי בועז
סמ' ב'שו"תב'12-10גילמן204
ד'12-10גילמן204
0671.2092.01אכדית למתחילים א'
ד"ר כהן יורםסמ' א'שו"תא'14-12גילמן204
ג'14-12גילמן204
0671.2093.01אכדית למתחילים ב'
ד"ר כהן יורםסמ' ב'שו"תא'14-12גילמן204
ג'14-12גילמן204
0671.3401.01אכדית למתקדמים
ד"ר כהן יורםסמ' א'שו"תא'12-10גילמן323
סמ' ב'א'12-10גילמן204
0671.2553.01קריאה בכתובות מצריות (מצרית מתקדמים)
ד"ר סוויני דבורהסמ' א'שו"תב'15-14גילמן204
סמ' ב'ב'15-14גילמן204
0671.3390.01חיתית למתקדמים
פרופ' זינגר איתמרסמ' א'שו"תב'14-12גילמן204
סמ' ב'ב'14-12גילמן204
שעורי בחירה - 124
0671.2070.01תקופת הברונזה הביניימית בא"י וסביבתה
ד"ר גרינברג רפאלסמ' א'שיעורג'16-14גילמן220
0671.2155.01הניאולית הקדם-קראמי ב':פניה ותפקודה של מערכת תרבותית פן-לבנט
פרופ' גופר אביסמ' א'שיעורב'14-12גילמן221
0671.2156.01הומרוס ומיקני:מקורות המסורת האפית
ד"ר יסעור-לנדאו אסף,
פרופ' פינקלברג מרגלית
סמ' א'שיעורב'16-14גילמן221
0671.2171.01עליית האימפריה האשורית
פרופ' צדוק רןסמ' א'שיעורד'18-16גילמן221
0671.1109.01פרסום החפירה הארכיאולוגית
פרופ' הרצוג זאבסמ' א'שיעורג'14-12גילמן220
0671.2077.01האבנים המתגלגלות-חותמות גליל ואמנות בזעיר אנפין
ד"ר ציפר עיריתסמ' א'שיעורא'16-14גילמן221
0671.2157.01תרבויות האלף החמישי והרביעילפנה"ס בדרום הלבנט
פרופ' גורן יובלסמ' ב'שיעורג'16-14גילמן221
0671.2158.01סוסי יאור ננסיים,מטילי נחושת וקבורת מרכבות
ד"ר בונימוביץ שלמהסמ' ב'שיעורא'16-14גילמן221
0671.2174.01השלטון האשורי בא"י ושכנותיה
פרופ' צדוק רןסמ' ב'שיעורא'18-16גילמן221
0671.2597.01תולדות המחקר הארכיאולוגי בא"י
פרופ' זאס בנימיןסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן220
0671.4702.01ארכיאובוטניקה
ד"ר ליפשיץ ניליסמ' ב'שו"תג'14-10גילמןא318
0662.1453.01המילים ככישוף והכישוף שבמילים: גלגמש אחיו וכל השאר
גב' שפרה שמואלביץ סמ' א'שיעורב'14-12גילמן281
0671.0000.11סיורים לימודיים
ד"ר ברקאי רןשנתיסיורה'
0671.2159.01הכשרת שדה מתקדמת לארכיאולוג
ד"ר גרינברג רפאלסמ' ב'שו"תו'11-7
0671.2160.01הכשרת מעבדה לארכיאולוג חופר
ד"ר גרינברג רפאלסמ' ב'מעבדהד'16-14גילמן260
שעורי מ.א. - 620
0671.4282.01מיקרוארכיאולוגיה מעשית
פרופ' גורן יובלסמ' א'סמינרא'16-14גילמן204
סמ' ב'א'16-14גילמן204
0671.4024.01אתרים וסובב
פרופ' הורוביץ אהרוןסמ' א'סמינרא'18-16גילמן204
סמ' ב'א'18-16גילמן204
0671.4283.01התהליך הארכיאולוגי:מבט בקורתי לאור הפרוגרמות,התהליכים והפרשנ
ד"ר בונימוביץ שלמהסמ' א'סמינרג'18-16גילמן260
סמ' ב'ג'18-16גילמן204
0671.4284.01חברות חקלאים ורועים בסוף העידן הפרהיסטורי:עיונים בחקר תק' הנ
פרופ' גופר אביסמ' א'סמינרב'20-18גילמן204
סמ' ב'ב'20-18גילמן204
0671.4254.01סדנה לתלמידי מ.א.
ד"ר גרינברג רפאלסמ' ב'סדנהד'18-16גילמן221
0671.4289.01תזונה ברקורד הארכיאולוגי:מבט מן המעבדה
פרופ' גופר אביסמ' א'שיעורב'12-10גילמן278
0671.4285.01אנשי המיקרוליטים:עולמם של לקטים-ציידים על סף המעבר לחקלאות
פרופ' גופר אבי,
ד"ר ברקאי רן
סמ' א'סמינרד'18-16גילמן262
סמ' ב'ד'18-16גילמן204
0671.4286.01הפלישתים מהגירה ועד אסימילציה
ד"ר יסעור-לנדאו אסףסמ' א'סמינרג'12-10גילמן323
סמ' ב'ג'12-10גילמן323
0671.4287.01אהבה ושנאה במצריים העתיקה
ד"ר סוויני דבורהסמ' א'סמינרג'16-14גילמן204
סמ' ב'ג'16-14גילמן204
0671.4288.01ארכיאולוגיה וטקסט:סוגיות נבחרות
פרופ' פינקלשטיין ישראלסמ' א'סמינרד'12-10גילמן260
סמ' ב'ד'12-10גילמן323
0671.4290.01עיור וערים בתקופת הברונזה הקדומה
ד"ר גרינברג רפאלסמ' א'סמינרא'14-12גילמן262
ג'14-12גילמן262
0671.4226.01ארכיאולוגיה חברתית
פרופ' הרצוג זאבסמ' א'סמינרד'14-12גילמןא361
סמ' ב'ד'14-12גילמן497
0671.4068.01סמינר מחלקתי
פרופ' גורן יובלסמ' א'סמינרב'18-16גילמן221
סמ' ב'ב'18-16גילמן221