בחינות החוג להיסטוריה של עם ישראל בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
היהודים בעולם הנוצרי בימי הביניים - מועד מיוחדד"ר שמחה גולדין 10/10/20049:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
יהודים בעולם הנוצרי בימה"ב עד מסעי הצלבפרופ' ג'רמי כהן24/01/200512:3023/02/200518:00
הצלב בארץ הקודש: בתקופה הביזאנטית (חלק א)ד"ר יובל שחר 26/01/200512:3002/03/200518:00
ישראל בעמים: יהודים וישראלים מול האנטישמיות והשואה - בחינת בפרופ' דינה פורתמועד א': להחזיר למזכירות החוג ב- 31.01.05 ב- 12:30
מועד ב': להחזיר למזכירות החוג ב- 14.3.05 ב- 12:30
המאבק בין המינים בקהילות היהודיות בימה"בד"ר שמחה גולדין 31/01/20059:0016/03/200518:00
המפגש התרבותי הראשון בין יהדות לאיסלאםד"ר יורם ארדר 31/01/20059:00בחינת בית
או עבודה
9:00
יהודים בעולם הנוצרי בימה"ב - מועד מיוחדד"ר שמחה גולדין31/01/20059:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
ארון הספרים היהודי - מקורות לחקר תולדות ישראלפרופ' דוד אסף02/02/200512:3009/03/200518:00
קטן, צר וחמים? - עבודהפרופ' דוד אסףמועד א': העבודה תוגש עד 02.02.05 ב - 12:30
מועד ב': אין מועד נוסף
מרד בר-כוכבאפרופ אהרן אופנהיימר 07/02/200516:0008/04/20059:00
צמיחת היהדות המודרנית משבתאי צבי עד חכמת ישראל - עבודהד"ר שלום רצבי מועד א': העבודה תוגש עד 20.02.05 ב- 12:30
מועד ב': אין מועד נוסף
היישוב היהודי בירושלים (1260-638)ד"ר יורם ארדר 09/02/200516:0023/03/200518:00
תולדות עם ישראל בין מלוכה לגלותפרופ נדב נאמן 11/02/20059:0018/03/20059:00
ארץ ישראל ובבל - יחסי גומלין ותחרותד"ר יובל שחר 13/02/200516:0018/05/200518:00
מאחורי "ישראל הראשונה": שסעים במדינה היהודית 1948-1959 ד"ר ירון צור15/02/20059:0001/04/20059:00
ארכיאולוגיה, מקרא ומה שביניהם: תרגיל מתודי בתקופת המקראד"ר עודד ליפשיץ 16/02/200512:3006/04/200518:00
התנ"ך בתרבות היהודית - מהביאור של מנדלסון עד היום - עבודהפרופ' יעקב שביטמועד א': העבודה תוגש עד 01.03.05 ב- 12:30
מועד ב': אין מועד נוסף
ישראל וארם: קשרים פוליטיים, תרבותיים ודתיים - בחינת ביתפרופ' רן צדוקמועד א': מ- 18.02.05 ב - 9:00 עד 23.02 05 ב- 12:30
מועד ב': מ- 27.05.05 ב- 9:00 עד 01.06.05 ב- 12:30

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
ספרות השו"ת כמקור היסטורי - בחינת ביתד"ר שמחה גולדין מועד א': נמסר לתלמידים ב-5.6. יוחזר למזכירות ב- 9.6.05
מועד ב': קבלה ב- 11.7.05 ב- 9:00 , החזרה ב- 14.7
ארון הספרים היהודי - מקורות לחקר תולדות ישראלפרופ' אלחנן ריינר08/06/200512:3013/07/200512:30
החברה הישראלית - היסטוריה ותיאוריה - עבודהפרופ' יעקב שביטמועד א': עבודה - להחזיר עד 30.6.05
מועד ב': לא יינתן מועד נוסף
ארץ ישראל בתקופת השלטון העות'מאני: מאות ט"ז - י"זד"ר רות למדן 10/06/20059:0015/07/20059:00
מגלות לגאולה - יהודה והיהודים תחת שלטון בבל ופרסד"ר עודד ליפשיץ 15/06/200512:3020/07/200512:30
העולם היהודי בעת החדשה 1948-1881ד"ר ירון צור17/06/20059:0022/07/20059:00
חברה במראה - הספרות התלמודית כמקור לתהליכים חברתיים וכלכלייםד"ר יובל שחר 19/06/200512:3003/08/200512:30
היהודים בעולם הנוצרי בימי הביניים (ממסעי הצלב ואילך)ד"ר שמחה גולדין 20/06/20059:0025/07/20059:00
תולדותיו של הנביא ירמיהו וההיסטוריה של ימי החורבן - עבודהד"ר עודד ליפשיץ מועד א': להחזיר עד 5.6.05
מועד ב': לא יינתן מועד נוסף
מאחורי "ישראל הראשונה": שסעים במדינה היהודיתד"ר ירון צור 24/06/20059:0001/08/200516:00
הצלב בארץ הקודש: בתקופה הביזאנטית (חלק ב)ד"ר יובל שחר 27/06/200512:3003/08/200512:30
היהודים במזרח התיכון מצמיחת האסלאם עד לנפילת החליפות העבאסיתד"ר יורם ארדר 29/06/200516:0004/08/200516:00
מקורות למרד החשמונאיםפרופ בצלאל בר כוכבא 30/06/20059:0002/08/200516:00
השואה - "הפתרון הסופי" ותגובות יהודי אירופה - בחינת ביתפרופ דינה פורת מועד א': הבחינה תחולק ב- 1.7.05 ותוחזר לחוג עד ה- 5.7.05
מועד ב': לא יינתן מועד נוסף
היישוב היהודי בארץ ישראל מ-1099-634ד"ר יורם ארדר 03/07/200512:3004/08/200516:00
"עמוד האש": היסטוריה, תיעוד והמאבק על הזיכרון - עבודהפרופ יעקב שביט מועד א': יש להחזיר את העבודה עד ה- 25.7.05 לחוג
מועד ב': לא יינתן מועד נוסף
מבוא לתולדות היהודים בארצות האסלאם במאה ה-19 - בחינת ביתד"ר ירון צור מועד א': יש להחזיר את העבודה עד ה-9.6.05 לחוג
מועד ב': לא יינתן מועד נוסף