בחינות החוג ללימודי מזרח אסיה בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
הינדי - שנה א'ד"ר גנאדי שלומפר25/01/20059:0025/02/20059:00
הינדי - שנה ב'ד"ר גנאדי שלומפר25/01/20059:0025/02/20059:00
יפנית למתחיליםמורים שונים25/01/20059:0025/02/20059:00
יפנית למתקדמיםמורים שונים25/01/20059:0025/02/20059:00
סינית למתחיליםגב' לי ג'אנג , מר פינג ג'אנג25/01/20059:0025/02/20059:00
סינית למתקדמיםמר פינג ג אנג , גב דזיה לואו 25/01/20059:0025/02/20059:00
סנסקריט - שנה א'מר מתן גרנות25/01/20059:0025/02/20059:00
סנסקריט - שנה ב'מר אלכס צ'רניאק25/01/20059:0025/02/20059:00
הפילוסופיה של הפרישות ההודית - מבחן ביתמר דן רוה מועד א': ב- 26/01/05 ב- 9:00 עד 30/01/05 ב-13:00
מועד ב': ב- 04/03/05 ב- 9:00 עד 08/03/05 ב- 13:00
פילוסופיה של דרךד"ר גליה שמיר 26/01/20059:0009/03/200518:00
מבוא לפילוסופיה ודת בסיןד"ר גליה שמיר 27/01/20059:0023/02/200518:00
תולדות קוריאה המסורתית - בחינת ביתמר אלון לבקוביץ 30/01/200512:3004/04/20059:00
המזרח בעולם העתיק - בחינת ביתד"ר חן למפרט 31/01/200512:3023/02/200518:00
מבוא לתולדות סין המסורתית ותרבותהד"ר מאיר שחר 31/01/200516:0011/03/20059:00
צורה וריקות- על מושג הריקות בבודהיזם ובדאואיזם - בחינת ביתפרופ יעקב רז 01/02/200516:0006/04/200518:00
סין בזירה הבינלאומיתפרופ' אלי יפה02/02/20059:0002/03/200518:00
תולדות יפן המודרניתד"ר מירון מדזיני 02/02/20059:0001/04/20059:00
מוות לידה ומה שביניהם - מבחן ביתמר בעז עמיחימועד א': ב- 03/02/05 ב- 9:00 עד 08/02/05 ב- 13:00
מועד ב': ב- 18/03/05 ב- 9:00 עד 22/03/05 ב- 13:00
מבוא לתולדות הודו המסורתית ותרבותהד"ר יגאל ברונר 07/02/20059:0015/04/20059:00
אתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה ה-19ד"ר מרק גמזה 07/02/200516:0016/03/200518:00
סוגיות מרכזיות בחקר הבודהיזםמר אביתר שולמן 11/02/20059:0018/03/20059:00
אדריכלות וסביבה ביפן - עבודהמר אריה קוץ מועד א': הגשה עד 15/02/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
מבוא לתולדות יפן המסורתית ותרבותהד"ר שונית שחל-פורת 15/02/200512:3006/04/200518:00
התיאטרון היפניפרופ' צביקה סרפר18/02/20059:0015/04/20059:00

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
כתיבה, חיבור, טקסטים ביפניתד"ר מיקה לוי07/06/20059:0010/07/200512:30
סינית טקסטיםד"ר ויי זנגווי07/06/20059:0010/07/20059:00
סינית למתחיליםגב' לי ג'אנג , מר פינג ג'אנג07/06/20059:0010/07/20059:00
סינית למתקדמיםמר פינג ג'אנג , גב' דזיה לואו07/06/20059:0010/07/20059:00
הינדי - שנה א'ד"ר גנאדי שלומפר07/06/200512:3010/07/20059:00
הינדי - שנה ב'ד"ר גנאדי שלומפר07/06/200512:3010/07/20059:00
יפנית למתחיליםמורים שונים07/06/200512:3010/07/20059:00
סנסקריט - שנה א'מר מתן גרנות07/06/200512:30בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
יפנית למתקדמיםד"ר מיקה לוי , גב ניקי ליטמן , גב מסקו מוסקוביץ 07/06/200516:0010/07/20059:00
יפן - דיפלומטיה ומו"מ בינלאומיד"ר רחל שאול08/06/200512:3013/07/20059:00
יפן בזירה הבינלאומית - בחינת ביתד"ר רחל שאול09/06/20059:0015/07/20059:00
יחסי הגומלין בין ספרות ופוליטיקה בסיןד"ר מרק גמזה 10/06/20059:0017/07/20059:00
סנסקריט - שנה ב'מר אלכס צ'רניאק14/06/200512:3010/07/20059:00
מבוא לתולדות סין המסורתית ותרבותהד"ר מאיר שחר 14/06/200516:0015/07/20059:00
מדיטציה ושינויי מצב תודעה בבודהיזם ההודי - מבחן ביתמר בעז עמיחימועד א': ב- 15/06/05 ב- 9:00 עד 19/06/05 ב- 13:00
מועד ב': ב- 15/07/05 ב- 9:00 עד 19/0705 ב- 13:00
הבודהיזם המשוגע- הזן בודהיזם הסיני והיפניפרופ' יעקב רז16/06/20059:0025/07/200512:30
מדרך לדהרמהד"ר גליה שמיר 17/06/20059:0020/07/20059:00
לדרוך את קשתו של ראמה: מבוא להינדואיזם - בחינת ביתגב רוני פרצ'ק19/06/200512:3019/07/20059:00
המזרח בעיניים מערביותד"ר חן למפרט 20/06/20059:0018/07/20059:00
מבוא לתולדות הודו המסורתית ותרבותהד"ר יגאל ברונר 21/06/200516:0021/07/20059:00
קונפוציאניזם ודיאלוג - בחינת ביתד"ר גליה שמיר 22/06/20059:0024/07/20059:00
הסובייקט היוצר: עיונים במטאפיסיקה ההודי - מבחן ביתמר אביתר שולמן מועד א': ב- 23/06/05 ב- 9:00 עד 27/06/05 ב- 13:00
מועד ב': ב- 27/07/05 ב- 9:00 עד 31/07/05 ב- 13:00
פולחן אבות בסיןמר עודד אבט 26/06/20059:0026/07/20059:00
מבוא לתולדות יפן המסורתית ותרבותהד"ר שונית שחל-פורת 28/06/20059:0028/07/20059:00