בחינות החוג למקרא בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
תפיסת העבר במזמורי תהליםפרופ' פרנק פולק24/01/200512:3023/02/200518:00
מיומנות חוגיתגב אסנת ברתור, גב שירלי נתן יולזרי25/01/200516:0025/02/20059:00
מבוא לפרשנות ימי הביניים - א'ד"ר מאירה פוליאק 27/01/20059:0011/03/20059:00
מעשה בראשית ומיתוס הבריאהפרופ אד גרינשטיין 30/01/200512:3002/03/200518:00
ייצוגים של נשים במקרא: נשים זרות, נשיםד"ר אהובה אשמן 01/02/200512:3004/03/20059:00
נבואה, מוסר ופרספקטיבה היסטוריתפרופ' פרנק פולק06/02/200512:3009/03/200518:00
רעיון הברית במקרא, במגילות קומראן ובבריתפרופ בלהה ניצן 10/02/20059:0016/03/200518:00
בחינת בקיאות - יחידה ג'מורי החוג18/02/20059:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
מבוא לספרות המקרא ומחקרהפרופ יאירה אמית 06/06/200512:3011/07/20059:00
נביאים קוראים בתנ"ך- סיפורי הבריאהד"ר מאירה פוליאק 14/06/200512:3024/07/200512:30
ספרות מסופוטמית וחקר המקרא א'פרופ משה ענבר 16/06/20059:0018/07/20059:00
מעשה בראשית ומיתוס הבריאה - מועד מיוחדפרופ אד גרינשטיין 19/06/200512:30בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
רעיונות המונחים ביסוד החוק המקראיפרופ אד גרינשטיין 19/06/200512:3020/07/20059:00
מיתוסים קוסמולוגיים, היסטוריים, דתיים ומפרופ יאיר הופמן 22/06/200512:3028/07/200512:30
חוק והלכה במגילות מדבר יהודה בזיקה לחוק,פרופ בלהה ניצן 28/06/200516:0002/08/20059:00
ספרות מסופוטמית וחקר המקרא ב'פרופ משה ענבר 30/06/20059:0031/07/20059:00
לשון המקראד"ר יחזקאל מוצפי 30/06/200516:0026/07/200516:00
מבוא לפרשנות ימי הביניים - ב'ד"ר מאירה פוליאק 03/07/200516:0004/08/200516:00
בחינת בקיאות - יחידה ג' ויחידה א'מורי החוג05/07/20059:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה