קורסי ביה"ס לפילוסופיה בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

מערכת לימודים לתואר שני

קורסי חובה

מסגרת 625

לימודי התואר השני

סמינר אינטגרטיבי

מסגרת 620

סמינר מתודולוגי

מסגרת 620

סמינרים מיוחדים

מסגרת 620

דת, פוליטיקה ומדינה

מסגרת 620

דת, היחיד והחברה

מסגרת 620

דתות בעולם העתיק

מסגרת 620

לימודי הנצרות

מסגרת 620

לימודי אסלאם

מסגרת 620

לימודי יהדות

מסגרת 620

דתות המזרח הרחוק

מסגרת 620

פילוסופיה של הדת

מסגרת 620

דת וספרות

מסגרת 620

מערכת לימודים לתואר שני
קורסי חובה
מסגרת 625
0697.1002.01מבוא למדעי הדתות
ד"ר גדעון בוהקסמ' ב'שיעורא'18-16גילמן281
ג'18-16גילמן281
0697.1005.01תרגיל מבואי במדעי הדתות
גב' שירי לב אריסמ' ב'תרגילא'20-18גילמן323
0697.1005.02תרגיל מבואי במדעי הדתות
גב' שירי לב אריסמ' ב'תרגילג'16-14
לימודי התואר השני
סמינר אינטגרטיבי
מסגרת 620
0697.4035.01הפנומנולוגיה של הדת
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'16-14גילמן449
סמינר מתודולוגי
מסגרת 620
0697.4034.01הרוע בדתות
פרופ' איתמר גרינולד,
פרופ' שלמה בידרמן
שנתיסמינרג'20-18גילמן449
סמינרים מיוחדים
מסגרת 620
0697.4036.01קוראן ופרשנות (בעברית)
ד"ר עומר חמדאןשנתיסמינרד'14-12גילמן450
0697.4037.01הדת הקתולית היום
ד"ר אביתר מרינברגשנתיסמינרה'16-14גילמן261
0697.4038.01תפיסות דתיות בראי הספרות, הקולנוע והתיאטרון
ד"ר עמנואלה רובינשטייןשנתיסמינרג'14-12גילמן260
דת, פוליטיקה ומדינה
מסגרת 620
0621.3215.01הפרדת הדת מהמדינה בבית המשפט העליון בארצות הברית 1879-1994
פרופ' ארנון גוטפלדסמ' ב'סמינרד'12-8גילמן320
דת, היחיד והחברה
מסגרת 620
0621.3215.01הפרדת הדת מהמדינה בבית המשפט העליון בארצות הברית 1879-1994
פרופ' ארנון גוטפלדסמ' ב'סמינרד'12-8גילמן320
0615.4630.01אגדות צפת: התהוותה ומשמעותה של אגדת המקום
פרופ' עלי יסיףסמ' ב'סמינרב'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
0618.4691.01שפינוזה: הפילוסופיה וגאולת הנפש
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' א'סמינרג'12-10גילמן261
סמ' ב'ג'16-14גילמן261
0618.4687.01פילוסופיה סינית במקור ובעברית**
פרופ' יואב אריאלסמ' א'סמינרה'20-16
0659.6237.01גלגלים ומזלות
ד"ר עדו יעבץסמ' א'שיעורה'18-16גילמן318
0659.7000.01אדם,טבע ואל ברנסאנס:מיעקב בורקהרדט ועד הפוסט-מודרניזם
פרופ' רבקה פלדחיסמ' א'סמינרב'16-12גילמן449
0687.3363.01אומנות ודת זרה- אומנות זרה בסין
ד"ר הלפרין נילי סמ' א'סמינרג'12-10גילמן262
ה'12-10גילמןא319
0687.3351.01דת יפן בראי האומנויות
ד"ר אירית אורבוךסמ' א'סמינרא'18-16גילמן261
ג'16-14גילמןא318
0626.4074.01ג'ויס-שקספיר ולאקאן
ד"ר שרון זיסר שירליסמ' ב'סמינרב'10-8ווב501
ה'10-8ווב501
0626.4071.01ספרות וגוף
ד"ר אילנה גומלסמ' ב'סמינרא'18-16ווב501
ד'18-16ווב501
0616.4111.01שדים וגירושי שדים בעולם היהודי
ד"ר גדעון בוהקשנתיסמינרג'14-12רוזנברג205
0616.4110.01הפילוסופיה של הטוהרה והטומאה*
פרופ' איתמר גרינולדשנתיסמינרד'18-16רוזנברג104
0616.4106.01משיכה ורתיעה מן האשה בספרות יהודית קדם-רבנית*
ד"ר מיכאל מאךשנתיסמינרג'10-8רוזנברג207
0618.4361.01החוויה הדתית - היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים
פרופ' נתנאל לאורסמ' ב'סמינרד'12-8גילמןא319
0618.3781.01אמונה ורציונליות
ד"ר נחמה ורביןסמ' ב'סמינרב'16-14גילמן319
ד'14-12גילמן260
דתות בעולם העתיק
מסגרת 620
0612.4159.01ספרות מסופוטמית א'
פרופ' משה ענברשנתישו"תב'18-16רוזנברג208
0612.4163.01ספרות מסופוטמית ב'
פרופ' משה ענברשנתישו"תב'14-12רוזנברג208
0659.6245.01אסטרולוגיה מתמטית ואסטרונומיה פיזיקאלית בעולם העתיק
ד"ר עדו יעבץסמ' ב'סמינרד'20-16גילמן323
0672.3478.01ירושלים וקיסריה-ארכיאולוגיה של שתי בירות
פרופ' משה פישרסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן317
ד'12-10גילמן324
לימודי הנצרות
מסגרת 620
0621.3215.01הפרדת הדת מהמדינה בבית המשפט העליון בארצות הברית 1879-1994
פרופ' ארנון גוטפלדסמ' ב'סמינרד'12-8גילמן320
0677.1196.01עלילת הדם בימה"ב
פרופ' גרמי כהןסמ' א'סמינרא'20-16גילמן324
0659.6237.01גלגלים ומזלות
ד"ר עדו יעבץסמ' א'שיעורה'18-16גילמן318
0659.7005.01מרויכלין לוכטר: הקבלה הנוצרית במאות טז-יז
ד"ר יוסף שורץסמ' ב'סמינרב'12-10גילמןא361
0659.6245.01אסטרולוגיה מתמטית ואסטרונומיה פיזיקאלית בעולם העתיק
ד"ר עדו יעבץסמ' ב'סמינרד'20-16גילמן323
0659.7000.01אדם,טבע ואל ברנסאנס:מיעקב בורקהרדט ועד הפוסט-מודרניזם
פרופ' רבקה פלדחיסמ' א'סמינרב'16-12גילמן449
0659.5328.01ההשכלה ומתנגדיה
פרופ' יוסף מאלי סמ' ב'סמינרג'12-8גילמן318
0677.4013.01פרוטסטנטים, קתולים ויהודים -זרמים ותנועות דתיות ביהדות ארה"ב
ד"ר שלום רצבישנתיסמינרה'12-10גילמן323
0659.7001.01בעיית השכל במאה ה- יג' (שנתי)
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'12-10גילמן324
לימודי אסלאם
מסגרת 620
0623.4245.01מקומות קדושים באסלאם
פרופ' אורי רוביןסמ' ב'סמינרב'14-12ווב501
0623.4244.01המדיניות הדתית של העבאסים הראשונים
ד"ר קמילה אדנגסמ' א'סמינרא'12-10ווב401
ה'12-10ווב301
0697.4036.01קוראן ופרשנות (בעברית)
ד"ר עומר חמדאןשנתיסמינרד'14-12גילמן450
0677.4021.01זמן, מרחב וטקס: ספרות עולי הרגל העברית בימה"ב
פרופ' אלחנן ריינרסמ' ב'סמינרב'14-12קרטר203
ד'14-12קרטר203
לימודי יהדות
מסגרת 620
0612.4163.01ספרות מסופוטמית ב'
פרופ' משה ענברשנתישו"תב'14-12רוזנברג208
0612.4159.01ספרות מסופוטמית א'
פרופ' משה ענברשנתישו"תב'18-16רוזנברג208
0612.4074.01אמונת הייחוד ועיצובה בסיפורת המקרא
פרופ' יאירה אמיתסמ' ב'סמינרא'18-16רוזנברג208
0612.4320.01מארי והמקרא: נבואות, בריתות ושבטים
פרופ' משה ענברשנתיסמינרב'12-10רוזנברג104
0615.4630.01אגדות צפת: התהוותה ומשמעותה של אגדת המקום
פרופ' עלי יסיףסמ' ב'סמינרב'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
0677.4018.01השפעת הדת האירנית על דת ישראל בימי שיבת ציון והתקופה ההלניסט
פרופ' צדוק רןשנתיסמינרה'16-14קרטר203
0677.4850.01גלות וגאולה בהיסטוריוגרפיה ובהגות היהודית מאז גירוש ספרד
ד"ר שלום רצביסמ' א'סמינרג'12-10רוזנברג002
0677.4014.01יהודים ויהדות בעיני העולם היווני וההלניסטי
פרופ' בצלאל בר כוכבאסמ' א'סמינרג'20-16קרטר203
0677.1196.01עלילת הדם בימה"ב
פרופ' גרמי כהןסמ' א'סמינרא'20-16גילמן324
0677.4020.01ההנהגה היהודית תחת שלטון האיסלאם (622-1260)
ד"ר יורם ארדרסמ' ב'סמינרג'20-16גילמן260
0677.4019.01רבי יהודה הנשיא - מדינאי ורפורמאטור
פרופ' אהרן אופנהיימר סמ' ב'סמינרה'20-16גילמן324
0677.4021.01זמן, מרחב וטקס: ספרות עולי הרגל העברית בימה"ב
פרופ' אלחנן ריינרסמ' ב'סמינרב'14-12קרטר203
ד'14-12קרטר203
0677.1175.01התרבות ותומכיה בימה"ב והרנסנס
פרופ' אליעזר גוטווירטסמ' ב'סמינרא'16-14גילמן260
ג'16-14קרטר203
0616.4111.01שדים וגירושי שדים בעולם היהודי
ד"ר גדעון בוהקשנתיסמינרג'14-12רוזנברג205
0616.4110.01הפילוסופיה של הטוהרה והטומאה*
פרופ' איתמר גרינולדשנתיסמינרד'18-16רוזנברג104
0616.4106.01משיכה ורתיעה מן האשה בספרות יהודית קדם-רבנית*
ד"ר מיכאל מאךשנתיסמינרג'10-8רוזנברג207
0682.4004.01ספרות חז"ל - מקור היסטורי ?
ד"ר ורד נועםשנתיסמינרא'10-8רוזנברג206
0616.4231.01תפיסת הנבואה של ר' יהודה הלוי*
ד"ר מנחם לורברבוים סמ' א'סמינרג'12-10גילמן306
0659.7001.01בעיית השכל במאה ה- יג' (שנתי)
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'12-10גילמן324
0659.7004.01מדע, עולם וטקסט במאה ה- יב' (שנתי)
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'10-8גילמןא319
0616.4314.01עיונים בחסידות גור*
ד"ר יורם יעקובסוןשנתיסמינרג'14-12רוזנברג104
0616.4316.01תיקוני הזוהר*
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' ב'סמינרב'14-12רוזנברג107
ה'14-12רוזנברג107
0659.7005.01מרויכלין לוכטר: הקבלה הנוצרית במאות טז-יז
ד"ר יוסף שורץסמ' ב'סמינרב'12-10גילמןא361
0616.4402.01קדושת הארץ וחילונה - מן החסידות לציונות*
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'10-8רוזנברג205
0616.4403.01הפילוסופיה הדיאלוגית של מרטין בובר*
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'14-12רוזנברג207
0677.4850.01גלות וגאולה בהיסטוריוגרפיה ובהגות היהודית מאז גירוש ספרד
ד"ר שלום רצביסמ' א'סמינרג'12-10רוזנברג002
0677.4013.01פרוטסטנטים, קתולים ויהודים -זרמים ותנועות דתיות ביהדות ארה"ב
ד"ר שלום רצבישנתיסמינרה'12-10גילמן323
דתות המזרח הרחוק
מסגרת 620
0687.3305.01מסורת ביפן המודרנית- היבטים אנתרופולוגים
ד"ר גולדשטיין-גדעוני עפרסמ' א'סמינרב'16-14גילמן260
0687.3351.01דת יפן בראי האומנויות
ד"ר אירית אורבוךסמ' א'סמינרא'18-16גילמן261
ג'16-14גילמןא318
0687.3363.01אומנות ודת זרה- אומנות זרה בסין
ד"ר הלפרין נילי סמ' א'סמינרג'12-10גילמן262
ה'12-10גילמןא319
0687.3347.01הראמאיינה
ד"ר יגאל ברונרסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן262
ג'16-14גילמן262
0687.3366.01במקדש הלשון: שירה פילוסופית בסין
גב' סופי כץסמ' א'סמינרב'14-12רוזנברג209
ד'14-12גילמן277
פילוסופיה של הדת
מסגרת 620
0659.7005.01מרויכלין לוכטר: הקבלה הנוצרית במאות טז-יז
ד"ר יוסף שורץסמ' ב'סמינרב'12-10גילמןא361
0616.4231.01תפיסת הנבואה של ר' יהודה הלוי*
ד"ר מנחם לורברבוים סמ' א'סמינרג'12-10גילמן306
0659.7001.01בעיית השכל במאה ה- יג' (שנתי)
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'12-10גילמן324
0659.7004.01מדע, עולם וטקסט במאה ה- יב' (שנתי)
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'10-8גילמןא319
0616.4403.01הפילוסופיה הדיאלוגית של מרטין בובר*
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'14-12רוזנברג207
0677.4850.01גלות וגאולה בהיסטוריוגרפיה ובהגות היהודית מאז גירוש ספרד
ד"ר שלום רצביסמ' א'סמינרג'12-10רוזנברג002
0618.4361.01החוויה הדתית - היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים
פרופ' נתנאל לאורסמ' ב'סמינרד'12-8גילמןא319
0618.3781.01אמונה ורציונליות
ד"ר נחמה ורביןסמ' ב'סמינרב'16-14גילמן319
ד'14-12גילמן260
דת וספרות
מסגרת 620
0615.4630.01אגדות צפת: התהוותה ומשמעותה של אגדת המקום
פרופ' עלי יסיףסמ' ב'סמינרב'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
0626.4074.01ג'ויס-שקספיר ולאקאן
ד"ר שרון זיסר שירליסמ' ב'סמינרב'10-8ווב501
ה'10-8ווב501
0626.4071.01ספרות וגוף
ד"ר אילנה גומלסמ' ב'סמינרא'18-16ווב501
ד'18-16ווב501
0697.4038.01תפיסות דתיות בראי הספרות, הקולנוע והתיאטרון
ד"ר עמנואלה רובינשטייןשנתיסמינרג'14-12גילמן260