מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0616.4231  תפיסת הנבואה של ר' יהודה הלוי
ד"ר מנחם לורברבויםסמינר ב"א
סמינר זה יתמקד בתפיסת הנבואה של ספר הכוזרי אך יבקש לעשות זאת הן על רקע שירתו של ריה"ל והן על רקע כתביו של ר' משה אבן עזרא. במרכז הדיון יעמדו ניתוחים פנומנולוגיים, פסיכולוגיים ואפיסטמולוגיים של התנסויות השראתיות ויצירתיות.
הערות: סמינר מ"א פתוח כסמינר ב"א