מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0677.4020  ההנהגה היהודית תחת שלטון האיסלאם (622 - 1260)
ד"ר יורם ארדרסמינר
מוסדות ההנהגה היהודית, ראש גולה, גאונים, ישיבות נגידות, עליית בית הרמב"ם, מערכת הבסיס הפנימית בין המוסדות השונים, מערכת היחסים בין ההנהגה היהודית לשלטון המוסלמי.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.