מעודכן ליום שלישי 6 ביולי 2004

0659.7001  בעיית השכל במאה ה-יג' (שנתי)
ד"ר יוסף שורץסמינר
הגדרת אופני ההכרה של האדם ותפיסת השלמות האנושית הפילוסופית והדתית כנגזרותיה היו מהסוגיות המרכזיות שהסעירו את העולם המוסלמי, הנוצרי והיהודי בימי הביניים המאוחרים. הסמינר יתמקד בחוליה מרכזית של דיון זה לקראת סוף המאה היג. דרך ניתוח יצירה אחת (ספר תגמולי הנפש לרבי הלל מוורונה) נתוודע למגוון של גישות ערביות, עבריות ולטיניות בסוגיות אלה.