מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0626.4071  ספרות וגוף LITERATURE AND THE BODY
ד"ר אילנה גומל Dr. Elana Gomelסמינר מ"א
What is the relationship between literature and corporeal experience? How is the body represented in language? Can physical pleasure and pain be conveyed through discourse? Are there specific literary genres that reflect specific aspects of our physical existence?
These questions are central to the growing trend in cultural scholarship that analyzes the interactions between the human body and its literary and cinematic representations. The seminar will survey the theoretical approaches to corporeality, including gender studies, history of the body, and post-humanity. We will deal with such contentious issues as pornography, depiction of violence, and images of mortality. The course is primarily theoretical and its selection of literary and cinematic texts is meant to illustrate different approaches to the representation of the body.

Requirements: two short papers, a class presentation, and a final seminar paper.
הערות: סמסטר ב'
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.