מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0612.4163  ספרות מסופוטמית וחקר המקרא ב'
פרופ' משה ענברשו"ת
מטרת השיעור היא הכרה ממקור ראשון של היצירות החשובות ביותר בספרות המסופוטמית, ידיעה שהיא חיונית ביותר לתלמידי מקרא. לצורך זה ילמדו התלמידים את יסודות השפה האכדית.
הערות: שיעור ותרגיל לתואר שני, סמסטר שנתי, יום ב' 12-14 4 ש"ס
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 30/06/2005 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 31/07/2005 בשעה 9:00