מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0677.1175  התרבות ותומכיה בימה"ב והרנסנס
פרופ' אליעזר גוטווירטסמינר
התרבויות של יהודי ספרד מוכרות כמגוונות ועשירות. הקשר בין תופעות אלה והכלכלה בקהילות יהודי ספרד יהווה מוקד דיוננו. שיטות של תמיכה; השתקפות קשרים אלו בטקסטים לקונטקסט ההיסטורי, יהיה חלק ניכר מהדיונים בסמינר.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.