מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0677.4018  השפעת הדת האירנית על דת ישראל בימי שיבת ציון והתקופה ההלניסטית
פרופ' רן צדוקסמינר שנתי
מהותו של המפגש בין הדת האירנית הקדומה ודת ישראל היא אחת הבעיות הקרדינליות בהתהוותה של היהדות הנורמטיבית. הקורס יעסוק בעיקר בשלבים הראשונים של המגע בין שתי הדתות. נדון בתחילה בהיווצרות הדת האירנית (זורואסטרית) על גילגוליה השונים,החל משלב המוצא שלה (עולם האלים ההודו-אירני) תוך התחקות על זירת המפגש בינה לבין היהדות המתגבשת. המפגש הראשון היה ככל הנראה במסופוטמיה, עילם ורמת אירן, שבהן היו ריכוזי יהודים בעיקר בבבל, שושן ומדי. נציג את הדעות השונות על מעמדה של הדת האירנית הקדומה באימפריה הפרסית-אכימנית (538-332 לפסה"נ), אימפריה ששלטה גם על יהודה ועל כל תפוצות ישראל דאז. תיבחן העדות הטכסטואלית, הלשונית, והארכיאולוגית-איקונוגראפית, לרבות החומר העשיר ממרכזי השלטון האכימני (בעיקר מפרספוליס ושושן). נעמוד על איזכורים אפשריים של יסודות זורואסטריים אצל ישעיהו השני, תפוצת הדת האירנית-זורואסטרית לאחר הכיבוש המקדוני, השפעה אירנית על תפיסת המלכויות ועניינים אחרים בספר דניאל וכן השפעות אפשריות בענייני אמונות ודעות ובתחום המגיה. הדיון יהיה מלווה בקריאת קטעים מכתבי הקודש האירניים (אווסטה) ומכתובות מלכי פרס בתרגום עברי.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.