מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.3215  הפרדת הדת מהמדינה בבית המשפט העליון האמריקני
פרופ' ארנון גוטפלדסמינר
בקורס נתאר וננתח את הפסיקות החשובות ביותר של החיפוש המתמיד של בית המשפט העליון האמריקני לצמצם את הפערים בין מדע והגיון לבין דת ואמונה.הקורס יתמקד בפרדוקס הבסיסי והמתח בין פיסקת המיסוד ופיסקת חופש הפולחן שבתיקון הראשון בחוקה. בית המשפט העליון מתמודד עם בעיות אלו
ב 123 השנים האחרונות
דרישות קדם: חברה, משטר ותרבות בארצות הברית, במאה ה-19, מאה ה-20 , אמריקה לטינית
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.