מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0612.4074  אמונת הייחוד והשלכותיה על עיצוב הסיפורת במקרא
פרופ' יאירה אמיתסמינר לתואר שני
המעבר מתרבות אלילית לאידיאולוגיה מונותאיסטית נתן את אותותיו בעיצוב ההיסטוריוגרפיה המקראית על סיפוריה. במסגרת קורס זה נעסוק בדעות השונות על זמנו של המעבר, משמעותו והשלכותיו על יצירת אופני ביטוי חדשים, שאחד מהם הוא ההיסטוריוגרפיה המקראית. מטרת הקורס היא להכיר את דרכי העיצוב שפותחו על מנת לשרת את האידיאלוגיה החדשה.
הערות: סמסטר ב', יום א' 16-18, 2 ש"ס