מעודכן ליום שלישי 6 ביולי 2004

0659.7005  מרויכלין לוכטר : הקבלה הנוצרית במאות טז-יז
ד"ר יוסף שורץסמינר
לאחר שבשנת תשס"ד עסקתי בראשית המפגש בין הגות נוצרית לבין תורות קבליות בימי הביניים, בהומניזם וברנסנס, אני מתכוון להוסיף ולעסוק במגמות אלו במסגרות שונות עד לסוף המאה היז. במרכז הדיון יעמדו טקסטים שנכתבים על ידי נוצרים הקוראים בכתבים קבליים אך לצידם תיבחנה שתי קבוצות נוספות: מומרים ממוצא יהודי ויהודים הכותבים באופן שמערב מסורות קבליות עם השפעות נוצריות מובהקות.